Choroby zębów i dziąseł wśród młodzieży - młodzież w Polsce ma duże problemy z utrzymaniem odpowiedniej higieny jamy ustnej, a co za tym idzie ze zdrowiem zębów. Próchnica i stany zapalne dziąseł to niestety codzienność wśród młodzieży w Polsce.

Read More

Alergie wśród młodzieży - coraz więcej młodych ludzi cierpli na różnego rodzaju alergie, co związane jest przede wszystkim z niezdrowym odżywianiem i brakiem aktywności fizycznej.

Read More

Używki a zdrowie - młodzi ludzie bardzo chętnie sięgają po różnego rodzaju używki, co niestety ma negatywny wpływ na ich zdrowie. Na naszym portalu dowiecie się, jak papierosy alkohol, czy narkotyki oddziałują na zdrowie młodych ludzi.

Read More

contact@iyouth-project.eu
(22) 6357-028-165

Zdrowie młodzieży w Polsce

Czy młodzi Polacy to okazy zdrowia?
Na pytanie postawione w temacie artykułu nie da się odpowiedzieć w sposób łatwy i jednoznaczny. Udzielenie wyczerpującej odpowiedzi wymaga gruntownej analizy czynników mających wpływ na zdrowie społeczeństwa, owe czynniki zawierają się we wskaźnikach zdrowia, do których należą:
– samoocena zdrowia
– wpływ czynników stresogennych
– obecność i odsetek urazów wymagających opieki medycznej
– nadwaga i otyłość
– aktywność fizyczna
– jadłospis
– używki

SRH – wskaźnik samooceny zdrowia
SRH to wskaźnik wykorzystywany w badaniach nad zdrowiem różnych grup wiekowych, określa on w jaki sposób do swojej zdrowia, tak fizycznego jak i psychicznego odnosi się dana grupa. Co do ogólnego zarysu należy zauważyć, że w przypadku nastolatków wskaźnik SRH jest zawsze wyższych niż w innych grupach wiekowych. Młodzi ludzie lepiej oceniają swoje zdrowie. W przypadku Polaki młodzież generalnie ocenia swoje zdrowie pozytywnie. Gorzej oceniają je młode dziewczyny niż chłopcy, starsi nastolatkowie częściej narzekają na zdrowie niż młodsi.

Obecność i odsetek urazów wymagających opieki medycznej
W roku szkolnym 2013/2014 co trzeci nastolatek doznał urazu, który wymagał opieki medycznej, 17,7% doznało uszkodzeń ciała, które wymagała poważnego leczenia lub nawet hospitalizacji. W porównaniu z wcześniejszymi latami wyraźnie zarysowuje się tendencja rosnąca do tego typu urazów, z czego największy odsetek obserwowany jest wśród młodzieży gimnazjalnej.

Nadwaga i otyłość
Co siódmy nastolatek w Polsce ma nadwagę, jednak w porównaniu z badaniami z wcześniejszych lat wyniki te są optymistyczne, znacznie zmniejszył się odsetek osób z nadwagą. Tendencja jest pozytywna, coraz mniej młodych Polków ma problemy z nadwagą.

Aktywność fizyczna
Ponad ¾ polskich nastolatków nie podejmuje wystarczającej dla ich wieku aktywności fizycznej, co wiąże się z ogromnym zagrożeniem dla ich zdrowia. Jednak optymistyczne prognozy budzi fakt, że w porównaniu z poprzednimi latami odnotowano 4% wzrost aktywności we wszystkich grupach wiekowych nastolatków, niezależnie od płci.

Jadłospis
Co piąty polski nastolatek częściej niż raz dziennie spożywa owoce, a co szósty warzywa – są to optymistyczne wyniki. Jednak nadal ¼ młodych ludzi je codziennie słodycze lub pije słodkie napoje. Według badań znacznie bardziej świadome prawidłowej diety są dziewczyny, które bardziej dbają o swoje odżywianie.

Używki
Według badań co czwarty polski nastolatek podjął próbę palenia tytoniu, a co dwunasty pali regularnie. Im starsza grupa wiekowa, tym częściej podejmowane próby palenia. W porównaniu z wcześniejszymi badaniami nie ma już różnicy płci w kwestii prób palenia, podejmują je tak chłopcy, jak i dziewczyny. Co piąty nastolatek upił się choć raz w życiu, a 6,4% pije alkohol w każdym tygodniu. Nie są to złe wyniki, bowiem okazuje się, że w porównaniu z poprzednimi latami znacznie mniejszy odsetek młodzieży upija się, później również podejmowana jest inicjatywa związana z próbami alkoholu czy palenia tytoniu.

Stres
Według badań co trzeci nastolatek odczuwa stres związany ze szkołą, ten odsetek znacznie wzrósł w porównaniu z poprzednimi latami. Jak się okazuje dotyczy on w dużo większej mierze młodych kobiet, im starsze nastolatki tym ich stres szkolny jest większy. Stres związany z odnalezieniem się w grupie rówieśniczej również znacznie wzrósł w kontekście poprzednich lat. Dużo częściej młodzież przyznaje, że padła ofiarą bullyingu, cyberprzemocy lub została wciągnięta w bójki.

Choroby wieku młodzieńczego

Choroby, które zagrażają młodzieży Jedne z nich dotyczą niemal każdego młodego Polaka, inne zdarzają się rzadko ale mogą nawet powodować śmierć, jeszcze inne utrudniają życie młodym ludziom, ale można je […]

Read More
Zdrowie młodzieży w Polsce

Czy młodzi Polacy to okazy zdrowia? Na pytanie postawione w temacie artykułu nie da się odpowiedzieć w sposób łatwy i jednoznaczny. Udzielenie wyczerpującej odpowiedzi wymaga gruntownej analizy czynników mających wpływ […]

Read More
Wpływ używek na zdrowie

Używki wśród młodzieży polskiej Na temat używek wśród polskiej młodzieży robiono wiele badań, jak się okazuje jest to temat dotykający wielu młodych ludzi, najczęściej sięgają oni po tytoń i alkohol. […]

Read More
Choroby zębów u dzieci i młodzieży

Według badań 66% dzieci i młodzieży deklaruje, że myje zęby zgodnie z zaleceniami higieny, czyli częściej niż raz dziennie, jednak nie zmienia to faktu, że ponad 80% nastolatków zmaga się […]

Read More