Na czym polega relacja psychoterapeutyczna w terapii psychodynamicznej

Jedną z metod prowadzenia psychoterapii, w której specjalizuje się między innymi psychoterapeuta w Rzeszowie, jest ujęcie psychodynamiczne.

Jego najistotniejszą kwestią jest wytworzenie między pacjentem a psychoterapeutą specyficznej więzi, nazywanej relacją psychoterapeutyczną. To właśnie dzięki niej pacjent jest w stanie, prowadząc z psychoterapeutą dialog na temat swoich odczuć oraz zachowań, odkryć, czym spowodowane są jego konkretne zachowania.